SEO Оптимизация

SEО (Search Engine Optimization) представлява комплекс от задачи, които увеличават драстично шансът, Вашата страница да бъде видяна повече пъти от повече посетители.

Ето и част от SEO разделите, на които обръщаме внимание ние:
- Анализ на сайта - Определяме силните и слабите страни, след което определяме необходимите мерки за оптимизация.
- Популяризиране на сайта - Регистрация в търсещи машини, портали, енциклопедии и др.
- SEO поддръжка на сайта - Задържаме моментните посетители, и увеличаваме техният брой

Предлагаме три пакета оптимизация

-безплатна - регистрация в 15 търсещи машини
-платена Основна - регистрация в 1500 търсещи машини - цена 100 EU.
-платена Бизнес - регистрация в 10000 търсещи машини - цена 400 EU.